Insolvenční zákon řeší úpadek a především hrozící úpadek dlužníka soudním řízením některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem (věřitelům dlužníka) a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů, oddlužení dlužníka.

Insolvenční zákon je rozdělen do třech hlavních částí a to:

  • Část první – obecná část insolvenčního zákona
  • Část druhá – způsoby řešení úpadku – oddlužení
  • Část třetí – společná ustanovení insolvenčního zákona

Je nutno podotknout, že insolvenční zákon ošetřuje bankrot (úpadek) nejen fyzických osob, ale i podnikatelů a právnických osob, proto je v zákonu mnoho informací, které k vlastnímu bankrotu fyzické osoby a podání žádosti o povolení oddlužení nebudete potřebovat. Z tohoto důvodu je vhodné obrátit se na odborníka, který vám zpracuje žádost dle platné legislativy.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.