Do bezvýchodné situace v oblasti rodinných financí se stále častěji dostávají nejen jednotlivci, ale celé rodiny. Zadlužení rodin neustále stoupá a manželé již nestačí splácet své závazky, ať už je nabyli před uzavřením manželství nebo v době trvání manželství. Postup soudů uplatňovaný z počátku období, kdy Insolvenční zákon nabyl účinnosti, tedy od 1.1.2008, se v průběhu času změnil.

Historie oddlužení manželů

Vždy bylo nutné (a je do současné doby), aby každý z manželů podal samostatný insolvenční návrh (návrh na osobní bankrot), avšak dříve soudy posuzovali každého z manželů samostatně. Došlo tak k situaci, kdy soud jednomu z manželů osobní bankrot schválil a druhému z manželů jej zamítl především pro nedostatečnou výši příjmů.

Osobní bankrot manželů v současnosti

I nyní je třeba, aby každý z manželů podal samostatný návrh na osobní bankrot, avšak pokud jsou oba návrhy manželů podány současně, soud obě insolvenční řízení usnesením sloučí do jednoho a oba manželé jsou pak dále posuzováni společně.

Znamená to, že každý z manželů si ze svého příjmu odečte nezabavitelnou částku, která mu musí ze zákona zůstat. Při jejím výpočtu uplatní každý z manželů jako vyživovanou osobu nezaopatřené děti a druhého z manželů. Zbytek příjmů (po odečtu nezabavitelné částky) manželé sečtou. Z tohoto součtu je ještě třeba odečíst odměnu insolvenčního správce ve výši 1.086,-Kč a zbytek částky musí být takový, aby během pěti let uhradili alespoň 30% svých závazků.

Budoucnost a novela Insolvenčního zákona

Připravovaná novela Insolvenčního zákona, která by měla být účinná současně s novým Občanským zákoníkem, tedy od 1.1.2014 přinese zásadní změnu spočívající v tom, že bude možné, aby manželé podali společný insolvenční návrh na oddlužení, čímž se zjednoduší jak zpracování insolvenčního návrhu, tak i administrace spojená s insolvenčním řízením.

Proč je nutné oddlužit oba manžele?

Dluhy vzniklé za trvání manželství jsou dluhy společné a nerozdílné obou manželů, pokud například úvěrovou smlouvu podepsali oba manželé. Pokud úvěrovou či jinou smlouvu podepsal jen jeden z manželů, jedná se o závazek ve společném jmění manželů a lze jej uspokojovat ze společného jmění manželů.

Po novele exekučního řádu účinné dnem 1.1.2013, kdy je možno ze závazku jednoho z manželů vést exekuci i proti druhému z manželů, tak osobní bankrot jen jednoho z manželů neřeší finanční situaci rodiny. Rozlišení, zda se jedná o závazek společný a nerozdílný nebo o závazek ve společném jmění manželů tak ztratilo z hlediska insolvenčního řízení svůj praktický význam.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.