Insolvenční zákon část 3. – společná ustanovení

ČÁST TŘETÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Hlava I Insolvenční rejstřík § 419 (1) Insolvenční rejstřík je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“). (2) Insolvenční rejstřík obsahuje seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků…

Insolvenční zákon – zákon o úpadku a způsobech jeho řešení

Insolvenční zákon řeší úpadek a především hrozící úpadek dlužníka soudním řízením některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem (věřitelům dlužníka) a k co…